9 maja 2023 r. drużyna dziewcząt i chłopców rywalizowała w Suwałkach w półfinale
wojewódzkim w trójboju LA – rzut piłeczką palantową, skokw dal i bieg na 60 m.
Dziewczęta w składzie: Bujnowska Wiktoria, Burakiewicz Nadia, Haraburda Anna,Klekotko
Kamila, Czuper Martyna zajęły XI miejsce. Startowało XVII drużyn.
Chłopcy: Piotr Malesiński, Michał Nawrocki, Kewin Gawryluk, Antoni Grabowski, Hubert
Krawcewicz i Łukasz Piekarski (rezerwa) zajęli IV miejsce na XVI startujących zespołów.
W powiecie augustowskich nasze dziewczęta zajęły II miejsce a chłopcy I miejsce.
Gratulacje.
Opiekunowie: Wiesława Domańska, Wojciech Sikora.