21 kwietnia uczniowie klasy 8 a i 8 b uczestniczyli w wycieczce po Podlasiu. Po złożeniu przez wychowawcę wniosku do Regionalnej Organizacji Turystycznej otrzymali duże dofinansowanie, co sprawiło, że mogło w niej wziąć udział wielu uczniów.

Zwiedzili oni Muzeum Drukarstwa i Papiernictwa w Supraślu. Poznali miasto. Uczestniczyli w warsztatach teatru cieni i obejrzeli prawosławny klasztor.

Po obiedzie ruszyli na tatarski szlak. Spotkali się z opiekunami meczetów w Kruszynianach i Bohonikach.

Dzięki wycieczce młodzież zobaczyła, jak różnorodne, ciekawe i bogate kulturowo jest nasze województwo, a także, jak wielką wartość ma  otwartość i  tolerancja dla innych grup etnicznych.

Jolanta Borysewicz