3 kwietnia na lekcji historii klasie 5A, pod kierunkiem p. D. Gregorowicz i A. Jabłońskiej
uczniowie korzystali z okularów classvr. Tematem lekcji było społeczeństwo i zabytki w epoce
średniowiecza. Celem lekcji była prezentacja architektury gotyckiej w Europie. Na utworzonym
nowym folderze uczniowie z wielkim zainteresowaniem oglądali zabytki średniowiecza:
Amsterdam Canals, Hagia Sophia w Instanbule, Zamek Krzysztopór w Polsce, Golden Gate
Bridge oraz najistotniejszy zabytek tej epoki Katedrę Notre Dame w Paryżu. Niesamowite
wrażenia sprawiło oglądanie Katedry Notre Dame i przejście po moście Golden Gate Bridge.
Dnia 24.04. 2023 r. w klasie IV d odbyła się nietypowa lekcja matematyki, tym razem z
wykorzystaniem robota edukacyjnego Photona. Pani Agnieszka Karp podzieliła uczniów na
dwuosobowe zespoły, w których jeden z uczniów zajmował się obsługą aplikacji na tablecie, a
drugi odczytywaniem poleceń do poszczególnych zadań. Na początku wszyscy stopniowo
odkrywali tajniki programowania poprzez zapoznawanie się z podstawowymi komendami
związanymi z pracą z robotem. Następnie wykonywali polecenia przygotowane przez
nauczyciela, w których robot miał poruszać się po określonych polach na planszy. Uczniowie
skrupulatnie czytali instrukcję i potrafili sprawnie programować pracę Photona. Na koniec zajęć
nauczycielka pozwoliła na kreatywne wykorzystanie poznanych możliwości robota. Zajęcia
wzbudziły zainteresowanie i pomogły dzieciom rozwinąć wyobraźnię, umiejętności logicznego i
analitycznego myślenia oraz nauczyły podstaw programowania.
Na zajęciach techniki klasy piąte zastosowały papier milimetrowy do rysunku technicznego a
klasy szóste wykorzystały plansze dotyczące symboli stosowanych w schematach
elektrycznych i elektronicznych.
Na lekcjach informatyki w klasach siódmych uczniowie kontynuowali programowanie Skribota.
Tym razem zadaniem robota było przewożenie przedmiotów (użycie chwytaka), pozostawienie
w innym miejscu i odjechanie na pewną odległość.
Na lekcjach informatyki w klasach szóstych, uczniowie uczyli się modelowania w popularnym
programie Tinkercad. Zapoznawali się z możliwością dodawania i odejmowania brył, dzięki
czemu tworzyli takie projekty jak koraliki z otworem, pudełka, kubki i własne wymyślone figury.
Najciekawsze projekty zostały wydrukowane na drukarce 3D.
Na zajęciach kształtujących kreatywność grupa uczniów z klasy 6B pisała programy sterujące
wyświetlaczem, zapoznając się z tablicami do przechowywania większej ilości danych.
Zapoznali się również z funkcjami czyli blokami kodu ułatwiającymi programowanie. Uczniowie
mieli możliwość realizacji własnych projektów. Jedna z grup utworzyła program do generowania
dźwięków z użyciem potencjometru.

#laboratoriaprzyszłości