Podczas realizacji celów programu edukacyjnego przygotowanego przez Ministerstwo
Edukacji i Nauki  Junior-Edu-Żywienie (JEŻ) uczniowie klas IV podczas lekcji przyrody zostali zapoznani
z zasadami zdrowego stylu życia oraz zdrowego odżywiania. Nawyki żywieniowe, które zostaną
wypracowane w dzieciństwie są później kontynuowane w życiu dorosłym. Dlatego ważne jest, aby
od najmłodszych lat wdrażać zasady zdrowego odżywiania, które zapobiegną otyłości oraz rozwojowi
nadwagi. Uczniowie pracując w grupach przedstawili w formie plakatów poznane zasady. Wszystkie
prace były bardzo twórcze. W kolejnym etapie realizacji programu przeprowadzono warsztaty
kulinarno – edukacyjne podczas, których uczniowie zaproponowali – W jaki sposób może wyglądać
zdrowe śniadanie? Pamiętali o wykorzystaniu warzyw, wodzie do picia oraz czystości miejsca
spożywania przygotowanych kanapek. Posiłki wykonywali zgodnie z zasadami higieny.

Marianna Maksimowska- Doroszko