21 marca obchodziliśmy Pierwszy Dzień Wiosny, a także Światowy Dzień Dzieci z
Zespołem Downa. Uczniowie klas pierwszych zgodnie z tradycją pożegnali zimę i
powitali upragnioną wiosnę. W tym dniu wszyscy uczniowie przyszli do szkoły w
barwnych, kolorowych strojach. W pogodny nastrój wprowadziły ich piosenki ,, Idzie
wiosna” ,,Promyk słońca” „Maszeruje wiosna”. Dzieci wykonały również plakaty
przedstawiające wiosnę, które teraz zdobią korytarz szkolny. Wszystkie klasy pierwsze
wzięły udział w Dniu Kolorowej Skarpetki poprzez założenie skarpetek w różnych,
wesołych kolorach nie do pary. Kolorowe skarpetki na naszych stopach były wyrazem
radości, tolerancji i solidarności z osobami z Zespołem
Downa. To był wesoły i ciekawy dzień. Niech wiosna pozostanie w naszych sercach na dłużej!