5b z wizytą u bogów greckich…

Podczas ostatniej lekcji polskiego odwiedziliśmy bogów i boginie greckie. Zaprezentowaliśmy na forum klasy wylosowane wcześniej bóstwo. Sprawdziliśmy swoją wiedzę, wykonując krzyżówkę i odpowiadając na pytania dotyczące treści poznanych mitów. 
Uczniowie klasy 5b