Uczniowie klas drugich Szkoły Podstawowej nr 2 w dniach 16. i 17.02.2023 r. uczestniczyli
w zajęciach z Programu profilaktycznego „Cukierki” prowadzonych przez p. Michała Czerwińskiego
i p. Natalię Witerek z Fundacji Kolorowa Wyspa z Warszawy.
Cele programu to:
– Przybliżenie uczniom podstawowych informacji na temat środków uzależniających i zagrożeń z nimi
związanych.
– Kształtowanie postawy dystansu w relacjach z osobami nieznajomymi.
– Rozwijanie u uczniów postawy szacunku i zaufania do personelu szkoły, jako osób mogących udzielić
wsparcia w problemach.
Program wykorzystuje m. in. metodę fabuły pozwalającą w pracy z dziećmi w bezpieczny dla
nich sposób mówić o ważnych sprawach. Identyfikacja z fikcyjnymi bohaterami pozwala na przebycie
jedynie w wyobraźni wydarzeń, które mogą w istotny sposób wpłynąć na ich rozwój intelektualny
i społeczny. Program przygotowuje dzieci do samodzielnego dokonywania wyborów zachowań
właściwych dla własnego zdrowia i zdrowia innych ludzi.
Zajęcia były prowadzone metodami aktywnymi, w każdej klasie trzy godziny lekcyjne.
Koordynatorami realizacji zajęć byli pedagodzy szkolni.