WARSZTATY PROFILAKTYCZNE W KLASACH VIII – „ARCHIPELAG SKARBÓW”

W dniach 14-15. 02.2023r. nasza szkoła realizowała program profilaktyczny dla uczniów kl. VIII
,,Archipelag Skarbów”.
Trenerzy programu omawiali zachowania ryzykowne/ problemowe ( picie alkoholu, upijanie się,
palenie papierosów, sięganie po narkotyki, wczesne kontakty seksualne, bycie sprawcą przemocy,
myśli samobójcze) wśród młodzieży oraz czynniki chroniące. Pokazywali uczniom sposoby radzenia
sobie w trudnych sytuacjach życiowych , które często wymagają odmawiania.
W ramach programu odbyły się także szkolenia dla nauczycieli i rodziców, gdzie realizatorzy
wskazywali w jaki sposób wspierać, rozmawiać z nastoletnim dzieckiem w trudnym okresie
dorastania, aby uchronić przed wpływem czynników demoralizujących.
Zespół profilaktyczno – wychowawczy