Warsztaty profilaktyczne DEBATA w klasach V

W ramach działań profilaktyczno – wychowawczych szkoły, wszyscy uczniowie klas V wzięli
udział w warsztatach profilaktycznych pod hasłem DEBATA. Zajęcia odbyły się w dniach 12-13 XII
2022r. Prowadzone były w czasie zajęć lekcyjnych przez wykwalifikowanych trenerów z Fundacji
Kolorowa Wyspa p. Natalię Gaczkowska i p. Piotra Grzybowskiego.
PROGRAM PROFILAKTYCZNY ,,DEBATA” to program rekomendowany przez Państwową Agencję
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Celem ogólnym programu było wzmocnienie postaw pro-abstynenckich u dzieci stojących przed
progiem inicjacji alkoholowej, nabycie wiedzy o możliwościach rozwoju bez używania substancji
psychoaktywnych oraz promocja zdrowego stylu życia.
W programie wykorzystano następujące strategie profilaktyczne:
– kształtowanie i wzmacnianie norm przeciwnych piciu alkoholu przez dzieci i młodzież,
– konfrontowanie cenionych wartości z ryzykownymi zachowaniami,
– przekazywanie wiedzy na temat konsekwencji ryzykownych zachowań.
Realizacja programu miała charakter „krótkiej interwencji profilaktycznej w grupie”. Uczniowie
w czasie zajęć pracowali w grupie klasowej wykorzystując różnorodne metody pracy. Chętnie
i aktywnie uczestniczyli w warsztatach dzieląc się swoja wiedzą i spostrzeżeniami . Na zakończenie
zajęć uczniowie mieli okazję ,,spojrzeć” na świat przez alkogogle.
Zespól wychowawczo – profilaktyczny