Podlaski Uniwersytet Dziecięcy po raz 14. otwiera swoje podwoje dla dzieci z województwa
podlaskiego. Nowy rok akademicki na Podlaskim Uniwersytecie Dziecięcym został oficjalnie
rozpoczęty przez 192 młodych studentów w sobotę 26 listopada. Inauguracja roku akademickiego
2022/2023 była bardzo uroczysta. Dzieci powitał Jarosław Szusta, prorektor ds. studenckich
Politechniki Białostockiej. Włodarz Białegostoku oraz burmistrzowie miast partnerskich wręczyli
młodym słuchaczom symboliczne indeksy. Gdy część oficjalna została zakończona, uczniowie mogli
wysłuchać wykładu inżyniera Konrada Wilamowskiego. Opowiadał on o świecie owadów. Po
wysłuchaniu wykładu dzieci zasypały prelegenta pytaniami, co świadczy o tym, że temat rozbudził ich
ciekawość, a na tym przede wszystkim zależy organizatorom i pomysłodawcom całego
przedsięwzięcia.
W bieżącym roku akademickim uczestników zajęć czeka 15 spotkań. Tematyka kolejnych to m.in.
cięcie i drukowanie 3D, handel międzynarodowy, termowizja, matematyka czy reakcje chemiczne.
Młodzi słuchacze dziecięcego uniwersytetu poznają też w praktyce malarstwo, dziennikarstwo
radiowe, a nawet judo.
Życzymy wszystkim uczestnikom zajęć PUD wspaniałych, niezapomnianych wrażeń. Oby ten rok
obfitował w odkrywanie nowych talentów, potencjału i zainteresowań.

E. Sadowska