20 listopada to wyjątkowy dzień – rocznica uchwalenia Konwencji o prawach dziecka. Jest
to moment, w którym uwaga wszystkich kierowana jest na dzieci i ich prawa.
O tym, jak ważne są w naszym kraju prawa dziecka świadczy fakt, iż zostały one uwzględnione
w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej.
Społeczność szkolna włączyła się w obchody Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka. W wielu
klasach już dziś 18-go listopada odbyły się zajęcia wychowawcze o tematyce poświęconej
prawom dziecka.