Klasy 2c i 3c miały świetną okazję uczestniczyć w kolejnych ciekawych
eksperymentach. Dzieci utrwaliły wiadomości z podstaw teorii barw, mieszania kolorów i
bezpiecznego eksperymentowania. Mogły też zaobserwować jakie właściwości ma hydrożel
oraz jak można zrobić tęczę w probówce. Podsumowaniem zajęć było wyciąganie wniosków i
zapisywanie ich w formie graficznej na kartach pracy. Zajęcia takie rozwijają u dzieci
myślenie matematyczne i naukowe, umiejętności komunikowania się oraz umiejętności
pracy zespołowej. Więc nie tylko uczą, ale również dają dzieciom wiele radości z
samodzielnego wykonania doświadczenia przez każde dziecko.

Eliza Niedźwiecka, Małgorzata Szleszyńska, Zofia Milanowska