Okazuje się, że nie tylko „za mundurem…” ale i „w mundurze…”.
Dnia 27 października, gościliśmy uczniów I Liceum Ogólnokształcące im. G. Piramowicza w
Augustowie z klasy PRZYGOTOWANIA WOJSKOWEGO. Pod kierunkiem wychowawcy, Pana
Arkadiusza Szyndlera, zaprezentowali swoje umiejętności, przekazali najważniejsze informacje
dotyczące rekrutacji i kształcenia. Ósmoklasiści poznali czym jest musztra oraz zasady
wychowania wojskowego.
Program klasy przygotowuje do podjęcia w przyszłości studiów na: Wojskowej Akademii
Technicznej, Akademii Sztuki Wojennej, Lotniczej Akademii Wojskowej, Akademii Wojsk
Lądowych, Akademii Marynarki Wojennej oraz innych kierunkach przygotowania do pracy w
służbach mundurowych (policja, wojsko, straż graniczna).Warunkiem przyjęcia jest pozytywny
wynik testu sprawnościowego.

H. Bonarska