DZIECIĘCY TELEFON ZAUFANIA

800 12 12 12

bezpłatny, całodobowy Dziecięcy Telefon Zaufania zainicjowany
przez Rzecznika Praw Dziecka Rzecznika oraz specjalny czat

internetowy – czat.brpd.gov.pl.

Dziecięcy Telefon Zaufania jest miejscem dla wszystkich młodych ludzi borykających się z
problemami, w którym mogą oni zostać wysłuchani i otrzymać pełne wsparcie oferowane
przez specjalistów. Należy dodać, że z ww. numeru interwencyjnego mogą korzystać także
osoby dorosłe, które chcą zgłosić zaobserwowane problemy dzieci lub rażące zaniedbania
względem nich.
Z Dziecięcego Telefonu Zaufania mogą również korzystać również uchodźcy i cudzoziemcy.
Przy telefonie i czacie dyżurują specjaliści posługujący się językiem ukraińskim i rosyjskim –
grafik ich dyżurów można odnaleźć pod adresem; https://brpd.gov.pl/2022/08/31/uwaga-
nowy-grafik-pomocy-psychologicznej-i-prawnej poukrainsku/. Prawnik specjalizujący się w
prawach uchodźców i cudzoziemców dyżuruje w poniedziałki w godzinach od 18:00 do
20:00.
Informacje na temat funkcjonowania Dziecięcego Telefonu Zaufania oraz czatu
internetowego – czat.brpd.gov.pl wraz z gotowymi do pobrania plikami zawierającymi
plakaty zostały opublikowane na stronie internetowej Rzecznika Praw Dziecka:
https://brpd.gov.pl/dzieciecy-telefon-zaufania-rzecznika-praw-dziecka/.