W tym roku mijają niemal trzy dekady promocji idei nieśmiecenia w naturze. Mamy rok 2022,
a polskiej edycji „ Clean Up The World” towarzyszy budzący nie mniejsze emocje obraz, którego
autorem jest, podobnie jak za pierwszym razem, Andrzej Pągowski. Tegorocznym hasłem tego jest
„Wszystkie śmieci są nasze”.
29. Akcja- Sprzątanie świata- w naszej szkole odbyła się 16 września. Tego dnia uczniowie klas
czwartych razem z wychowawcami wyruszyli do lasu Borki. Nasi wychowankowie wykazali się dużym
zaangażowaniem. Sumiennie zapełniali kolejne worki. Uczniowie odebrali praktyczną lekcję ekologii.
Był to czas edukacji na rzecz szacunku dla otaczającej nas natury, czas refleksji. Wiele naszych
drobnych codziennych wyborów, jest w stanie poprawić stan środowiska i natury.
Podsumowując, wszystkie śmieci nasze są, więc dbajmy, aby trafiły w odpowiednie miejsca
ich utylizacji. Dzięki temu będziemy cieszyć się pięknem otaczającego nas świata.
Anna Sutuła