Augustów jak malowany ,malowany historią. Plener malarski
W sierpniu uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w projekcie artystycznym finansowanym przez
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury :
Kultura – Interwencja. Edycja 2022.
Był to cykl plenerów malarskich dla dzieci połączony z edukacja na temat historii Augustowa.
Zajęcia odbywały się w miejscach już nieistniejących i w miejscach nadal istniejących, pełniącymi
obecnie inne funkcje niż kiedyś.
Celem projektu było wzmocnienie poczucia tożsamości lokalnej dzieci i młodzieży poprzez realizacje
działań krajoznawczo -historyczno-artystycznych. Dzięki wykładom przeprowadzonym przed
plenerami uczestnicy poszerzyli swoja wiedze o Augustowie, jego historii, współczesności oraz
poznali architekturę miasta, spojrzeli przez pryzmat stare – nowe. Uczestnicy projektu poznali inne
oblicze swojego miasta. Dzięki temu , że plenery malarskie odbywały się w miejscach historycznie
ważnych często już nieistniejących , została pobudzona kreatywność i wyobraźnia , a czas spędzony
przy malowaniu sprawił , że uczestnicy mogli na chwilę zatrzymać się w tych miejscach i oddać się
refleksji nad życiem dawniej i teraz.
Rezultatem plenerów była wystawa prac uczestników , która odbyła się 9 września w Miejskim Domu
Kultury i 16 września w Szkole Podstawowej nr2 oraz folder upamiętniający to wydarzenie .
Plenery malarskie , poprzedzone spacerem po miejscach już nieistniejących w Augustowie, odbyły się
w czterech miejscach:
– Dworek Prądzyńskiego –Muzeum Kanału Augustowskiego
– Błonia nad Nettą
– Park przy Szkole Muzycznej (Stara Poczta)
– Park Miejski na Rynku Zygmunta Augusta.
To były niezwykle ciekawe i pouczające warsztaty, czego pamiątką są przepiękne prace malarskie.
Ewa Kuryło