Konkurs „Super Czyścioch”

Dnia 22 czerwca odbyło się podsumowanie konkursu  ,,Czyścioch”, który trwał cały rok szkolny.

Celem konkursu jest utrzymanie czystości w salach lekcyjnych i wokół siebie w czasie swoich zajęć lekcyjnych i na przerwach. Raz w miesiącu odbywało się niezapowiedziane sprawdzenie czystości, gdzie oceniano:

– porządek na ławkach i w klasie,

– ustawienie plecaków,

– czystość w sali (brak śmieci, papierków na podłodze),

– dyżurn, a w szczególności wykonywane przez nich obowiązki i zadania,

– zmianę obuwia.

 

Wszystkie klasy otrzymały dyplom i nagrodę ufundowaną przez Radę Rodziców.

Serdeczne gratulacje!