Jak co roku Biblioteka Miejska w Augustowie – Dział Dziecięcy zaprosiła uczniów naszej szkoły na cykl zajęć. Klasa 4b uczestniczyła w lekcji pt. ,,Jesteśmy różni, lecz równie ważni”, zaś 5c w zajęciach pt. ,,Przeciw agresji w internecie”. Panie prowadzące warsztaty podjęły tak ważne, ale równocześnie trudne tematy w bardzo interesujący sposób. Dziękujemy za zajęcia i czekamy na kolejne zaproszenie!
Anna Palczewska i uczniowie klasy 4b i 5c