27 maja odbyło się podsumowanie 2 szkolnych  konkursów ekologicznych.

 Konkurs plastyczny pod hasłem: „Myślę nie śmiecę” wygrała Magdalena Romanowska uczennica klasy VIIIc, która z odpadów przygotowała model rośliny. Drugie miejsce zajął Tomasz Piotrowski, trzecie Aleksandra Piotrowska-uczniowie klasy czwartej. Laureatką drugiego konkursu: ”Przywróćmy naszą Ziemię” została Magdalena Żabicka reprezentująca klasę Vb. Yeva Koronchyk, Hanna Masłowska z klasy Vc zajęły kolejne miejsca. Zwycięzcami konkursu wiedzy zostali: Artur Romanowski z klasy IVa, Aleksandra Dadura z klasy VIIIb. Zachęcam do obejrzenia zwycięskiej prezentacji na stronie internetowej szkoły oraz nagrodzonych prac  na terenie szkoły.

                             Organizator konkursów p.Ewa Sadowska serdecznie gratuluje uczestnikom, laureatom konkursów oraz dziękuje sponsorowi nagród- Burmistrzowi Miasta Augustowa panu Mirosławowi Karolczukowi.