24 wspaniałych

Dwudziestu czterech uczniów otrzymało stypendia za szczególne osiągnięcia.

Laureaci to uczniowie naszej szkoły, którzy otrzymali nagrodę za codzienny trud – średnią ocen minimum 5,55 oraz zdobyte laury w edukacyjnych i sportowych zmaganiach.

Certyfikaty potwierdzające przyznanie stypendium nasi uczniowie odebrali 16 lutego 2022 r. podczas uroczystego spotkania. Wręczali je zastępca burmistrza Miasta Augustowa – Filip Chodkiewicz, dyrektor szkoły –  Leszek Mołodziejko oraz  wicedyrektor – Iza Holak.

– Jestem dumny, że mamy takich uczniów – gratulował laureatom dyrektor szkoły.

W uroczystej gali wręczenia stypendiów wzięli również udział: przewodniczący Rady Rodziców – Adam Sobecki, nauczyciele i rodzice wyróżnionych uczniów.

Spotkanie uświetniła część artystyczna przygotowana przez B. Arciszewską, E. Budzińską, M. Szyndler oraz E. Kuryłło.

EB

Lista wyróżnionych uczniów znajduje się w załączonej prezentacji