17 lutego uczniowie klasy 7 c spotkali się ze starszą sierżant panią Agatą Iwanowicz, która opowiedziała im o tym, czym jest cyberprzemoc i jak na nią reagować.  Współczesny świat i łatwy dostęp do internetu często usypia naszą czujność, więc warto wiedzieć, że:

Cyberprzemoc to przemoc z użyciem urządzeń elektronicznych, najczęściej telefonu bądź komputera. Bywa określana także jako cyberbullying, nękanie, dręczenie, prześladowanie w internecie. Niezależnie od określenia, jej celem zawsze jest wyrządzenie krzywdy drugiej osobie. Cyberprzemoc to – podobnie jak przemoc tradycyjna – regularne, podejmowane z premedytacją działanie wobec słabszego, który nie może się bronić.

 

Najczęstsze formy cyberprzemocy:

-agresja słowna, np. wyzywanie na czatach internetowych, zamieszczanie komentarzy na

forum internetowym w celu ośmieszenia, sprawienia przykrości lub wystraszenia innej osoby;

-upublicznianie upokarzających, przerobionych zdjęć i filmów;

-zamieszczanie przykrych komentarzy na profilach innych osób w portalach społecznościowych;

-włamanie na konto i podszywanie się pod kogoś w celu zamieszczania w jego imieniu obraźliwych postów i zdjęć na profilach innych użytkowników;

-szantażowanie;

-ujawnianie sekretów;

-wykluczanie z grona „znajomych” w internecie;

-celowe ignorowanie czyjejś działalności w sieci.

Dzieci doświadczające cyberprzemocy przeżywają bardzo trudne emocje. Mogą czuć się osaczone, osamotnione i bezsilne. Często są przekonane, że nic nie da się zrobić z sytuacją, w której się znalazły. Obawiają się, że kompromitujące materiały mogą dotrzeć do bardzo dużej grupy osób, przez co przeżywają poniżenie, upokorzenie, lęk, rozpacz, smutek. Niekiedy mogą wstydzić się i mieć poczucie winy, że nie potrafiły same sobie poradzić. Wiele z nich mówi, że chciałoby „cofnąć czas”.

Dlatego nigdy nie bądź obojętny i reaguj!

Tylko zgłoszenie problemu rodzicom, nauczycielom, pedagogom, komuś Ci bliskiemu czy policji może zakończyć ten rodzaj agresji.

Zachęcam do przeczytania materiałów znajdujących się pod linkiem:

https://akademia.nask.pl/publikacje/Poradnik_cyberprzemoc_www.pdf

B.Tomaszewska