20 listopada 2021 roku Związek Sybiraków oddział w Augustowie oraz Stowarzyszenie Pamięci Zesłańców Sybiru zaprosiło dyrekcję i całą społeczność Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 3 na wspomnienie św. Rafała Kalinowskiego, Patrona Sybiraków, żołnierzy, wychowawców na Mszę św. do Kościoła pw. św. Jana Chrzciciela.

       Po uroczystości nauczyciele i reprezentacja uczniów z Koła Wnuków Sybiraków, zapaliła znicze i uczciła pamięć Patrona Sybiraków. Listopadowy wieczór sprzyjał zadumie nad tragicznymi losami Deportowanych i ich rodzin. Pamiętajmy o nich…

Art. i zdj.: Danuta Gregorowicz