Świetlica szkolna ogłasza konkurs plastyczny dla kl. I-III
z okazji Międzynarodowego Dnia Pluszowego Misia.
Tematem prac będzie pluszowy miś. Prace mogą być
wykonane dowolną techniką w formacieA-4 lub A-3. Prace
mogą być wykonane w szkole lub w domu. Wychowawców
klas prosimy o przekazanie informacji rodzicom i
uczniom. Podpisane na odwrocie prace zawierające imię,
nazwisko i klasę, prosimy dostarczyć do świetlicy do dnia
24.11.2021r.(środa). Prace zostaną ocenione przez Komisję
Konkursową. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się na
salce gimnastycznej w dniu 26.11.2021.(piątek) na salce
gimnastycznej: kl .I godz.11.00 a klasy II i III o godz.12.00.
Zwycięzcom konkursu wręczone zostaną nagrody
rzeczowe.
Wychowawcy świetlicy.