Serdecznie zapraszamy uczniów kl. I-III do udziału w konkursie czytelniczo-plastycznym „Zimowa historia”.

 

Regulamin konkursu

 

Cele konkursu:

 • promowanie czytelnictwa
 • rozwijanie pasji czytania

Temat konkursu:

 • ilustracja do wiersza lub książki o tematyce zimowej

Zasady konkursu:

 • konkurs adresowany jest do uczniów kl. I-III
 • każdy uczestnik może wykonać 1 pracę na kartce formatu A-4
 • praca powinna być wykonana samodzielnie, podpisana imieniem, nazwiskiem i klasą oraz tytułem książki (wiersza) i nazwiskiem autora
 • technika wykonania pracy dowolna (bez materiałów sypkich)
 • prace należy dostarczyć do biblioteki szkolnej do 15 grudnia
 • komisja powołana przez organizatora dokona oceny prac
 • wyniki konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej szkoły
 • o terminie i miejscu wręczenia nagród uczestniczy konkursu zostaną poinformowani przez organizatora
 • warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypożyczenie książki z biblioteki szkolnej

 

Organizatorzy:

Nauczyciele bibliotekarze