Serdecznie zapraszamy uczniów kl. IV-VIII  naszej szkoły do udziału w konkursie „Bomb(k)owa książka”.

 

Regulamin konkursu

 

Cele konkursu:

 • promowanie czytelnictwa
 • rozwijanie pasji czytania

Temat konkursu:

 • zilustrowanie najciekawszego fragmentu przeczytanej książki

Zasady konkursu:

 • konkurs adresowany jest do uczniów kl. IV-VIII
 • każdy uczestnik może wykonać 1 pracę
 • prace należy wykonać na styropianowej bombce dowolną techniką
 • do pracy należy dołączyć informację: imię, nazwisko i klasa uczestnika konkursu oraz tytuł przeczytanej książki, imię i nazwisko  autora
 • komisja powołana przez organizatora dokona oceny prac
 • prace przechodzą na własność organizatora
 • wyniki konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej szkoły
 • o terminie i miejscu wręczenia nagród uczestnicy konkursu zostaną poinformowani przez organizatora
 • warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypożyczenie i przeczytanie książki z biblioteki szkolnej

 

Organizatorzy:

Nauczyciele bibliotekarze