Dnia 13 października 2021 r. ósmoklasiści spotkali się z przedstawicielami Powiatowego Urzędu Pracy w Augustowie.

Doradcy Zawodowi przedstawili aktualną sytuację i zapotrzebowanie na rynku pracy. Uczniowie mogli przeanalizować  w jakich kierunkach warto się kształcić oraz w jakim zakresie mogą w przyszłości otrzymać profesjonalną pomoc ze strony PUP (kursy kwalifikacyjne, szkolenia, dofinansowanie działalności gospodarczej, pośrednictwo w poszukiwaniu pracy w kraju i za granicą).                          H. Bonarska