Drodzy czytelnicy!

                

                 W Międzynarodowym Miesiącu Bibliotek Szkolnych zapraszamy Was do konkursu „Biblioteczne poczytajki”. Każdy chętny może zaprezentować i polecić książkę, która szczególnie mu się spodobała i jest warta przeczytania.

                 Krótką recenzję  oraz zdjęcie książki należy przesłać na adres mailowy: bozena.bucwinska-szymczak@nauczyciel.sp2aug.pl do 30 października.

Najciekawsze prace zostaną nagrodzone.

Uczestnik konkursu, którego książka do końca I semestru uzyska najwięcej wypożyczeń otrzyma nagrodę specjalną.

 

Nauczyciele bibliotekarze

 

                                   Regulamin konkursu

Cele konkursu:

  • promowanie czytelnictwa
  • wskazanie, że czytanie to doskonała rozrywka, pasja i przyjemność

Temat konkursu:

  • wykonanie zdjęcia i napisanie krótkiej recenzji (5-7 zdań) o książce, którą warto przeczytać

Zasady  konkursu:

      –    konkurs adresowany jest do uczniów kl. 4-8

      –    polecane mogą być tylko książki znajdujące się w bibliotece szkolnej

  • każdy uczestnik może zgłosić 1 książkę
  • fotografia bez recenzji nie będzie brana pod uwagę przy rozstrzyganiu konkursu
  • komisja powołana przez organizatora dokona oceny prac
  • wyniki konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej szkoły
  • lista polecanych przez uczniów książek będzie znajdować się w bibliotece szkolnej
  • o terminie i miejscu wręczenia nagród uczestnicy konkursu zostaną poinformowani przez organizatora