Dnia  24. 09. 2021 r. uczniowie klasy 8d wybrali się z wizytą do Urzędu Skarbowego w Augustowie. Była to praktyczna lekcja doradztwa zawodowego. Pan Naczelnik Tomasz  Butkiewicz wraz ze współpracownikami, zapoznali  Ósmoklasistów  ze specyfiką pracy w tej instytucji. Bardzo ciekawie przybliżyli też tematykę podatków.  W ramach pogadanki, uczniowie wyróżniający się wiedzą podatkową, otrzymali drobne upominki. Zostali również  zachęceni  do systematycznej nauki, aby w przyszłości pracować w administracji skarbowej. 

H. Bonarska