Dnia 1 września 2021 roku, podczas zebrania Rady Pedagogicznej, podziękowaliśmy
Pani Dyrektor Agnieszce Renacie Milanowskiej za dotychczasową profesjonalną współpracę,
odważne i trudne działania na rzecz szkoły oraz życzliwość i wsparcie w codziennych
relacjach.
Nie zabrakło wzruszeń i … nadziei, która jest jak droga w polu: droga nigdy nie
istniała, ale kiedy wielu ludzi po niej chodzi, droga nabiera kształtu.