Już po raz kolejny odbył się w Szkole Podstawowej nr 2 konkurs ekologiczny dla klas II-III pt.”Recykling czyli coś nowego ze starego.”Tegoroczne hasło to -„RECYKLINGOWE  OBRAZY  3 D”.

Zadaniem uczestników konkursu było „namalowanie obrazów” z różnego rodzaju odpadów, materiałów przeznaczonych do recyklingu  np. kartonów, puszek, płyt CD itp. Efekty prac uczniów  mogliśmy podziwiać na korytarzu szkolnym. Wszystkie prace były bardzo pomysłowe, barwne, wykonane według zasady „DAJEMY  DRUGIE  ŻYCIE  ODPADOM”.

Konkurs miał na celu kształtowanie prawidłowych postaw ekologicznych zmierzających do selektywnej zbiórki i recyklingu odpadów.

Dnia 22.06.2021 r. Pani Dyrektor Agnieszka Renata Milanowska wręczyła nagrody uczniom biorącym udział w konkursie.

Wszystkim serdecznie gratulujemy i zapraszamy do wspólnej zabawy za rok.

                                                                    Organizatorzy:

                                                                                Grzesiukiewicz Aneta

                                                                              Paczkowska Teresa