Dnia 28 maja 2021 r. w Kuratorium Oświaty w Białymstoku odbyła się uroczystość z udziałem pana Dariusza Piontkowskiego- Wiceministra Edukacji i Nauki, która zgromadziła nauczycieli uhonorowanych odznaczeniami państwowymi.  Wśród grona wyróżnionych nauczycieli były nauczycielki z naszej szkoły:

pani Teresa Paczkowska– została odznaczona Medalem Złotym za Długoletnią Służbę

oraz pani Beata Tomaszewska– została odznaczona Brązowym Krzyżem Zasługi.

Gratulujemy i życzymy realizacji planów zawodowych!

Kilka ciekawostek…

Krzyż Zasługi

Ustanowiony w 1923 r. nadawany jest osobom, które położyły zasługi dla państwa lub obywateli spełniając czyny przekraczające zakres ich zwykłych obowiązków, a przynoszące znaczną korzyść państwu lub obywatelom, ofiarną działalność publiczną, ofiarne niesienie pomocy oraz działalność charytatywną. Dzieli się na trzy stopnie:

I stopień Złoty Krzyż Zasługi,
II stopień Srebrny Krzyż Zasługi,
III stopień Brązowy Krzyż Zasługi

Medal za Długoletnią Służbę

Ustanowiony w 1938 r., a przywrócony w 2007 r., jest nadawany za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa.

 Medal za Długoletnią Służbę dzieli się na trzy stopnie:
I stopień – Medal Złoty za Długoletnią Służbę,
II stopień – Medal Srebrny za Długoletnią Służbę,
III stopień – Medal Brązowy za Długoletnią Służbę,