Dnia 12 marca 2021 w klasie I a został ogłoszony konkurs na najpiękniejsze zeszyty z e. polonistycznej i e. matematycznej. Początkowo datą zakończenia konkursu był 16 kwietnia ale w związku   z wprowadzonym nauczaniem zdalnym konkurs został przedłużony do końca miesiąca.

Celem konkursu było kształtowanie umiejętności poprawnego pisania liter, wyrazów, zdań oraz liczb, z uwzględnieniem właściwego kierunku, prawidłowego ich łączenia, utrzymywania się w liniaturze lub kratkach. Wychowawczynie chciały również zachęcić do dbania o estetykę  i staranność prowadzonych zeszytów, zmotywować do nauki oraz dać możliwość pochwalenia się swoimi osiągnięciami na tle klasy i szkoły.

Dnia 07 maja 2021 zostały ogłoszone wyniki oraz przyznane nagrody  i dyplomy. Wyróżniono pięcioro uczniów :

Dominikę Malec

Amelię Szlaużys

Lenę Wirkowską

Antosia Zielińskiego

Bartka Zysko

Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem, dzieci bardzo się zaangażowały a panie miały duży kłopot z wyłonieniem zwycięzców.         

W związku z tym , ogłoszono drugą edycję, która potrwa do końca roku szkolnego. Powodzenia !!! 

                                                                  Renata Chmielewska                      

                                                                      Emilia Sobecka