W związku z obchodzonym 21 marca Światowym Dniem Zespołu Downa klasa 7a na godzinie wychowawczej podjęła dyskusję na temat równości i godności.

Każda istota ludzka ma prawo do godnego życia. Godne życie oznacza możliwość osiągnięcia pełni swojego potencjału, co jest uwarunkowane dostępem do właściwego poziomu opieki medycznej, wykształcenia, godziwego wynagrodzenia i uczucia bezpieczeństwa. To też prawo do wolności w podejmowaniu określonych decyzji życiowych i szacunek dla innych w korzystaniu z tego prawa. Powinna motywować  wszelkie działania.

Celem naszej lekcji było uświadomienie różnorodności otaczającego nas środowiska i wartości oraz korzyści z tego płynących, pokazanie, że każda osoba, każdy człowiek wnosi niepowtarzalną wartość do otoczenia, w którym funkcjonuje. Uczniowie uświadomili sobie, że tak naprawdę wszyscy się między sobą różnimy, a wszystkie te różnice są dużą wartością dla klasy, szkoły, rodziny, klubu sportowego i każdej innej grupy czy społeczności, w której funkcjonujemy. Mimo, tych różnic łączą nas te same prawa, pragnienia, pasje, marzenia.

Uczniowie klasy 7a pokazali również swoje wsparcie poprzez noszone tego dnia kolorowe skarpetki będące symbolem wsparcia chorych na Zespół Downa.