21 marca obchodzimy Światowy Dzień Zespołu Downa. To nie jest przypadkowa data – osoby z tą chorobą w 21. parze chromosomów mają trzy chromosomy, zamiast dwóch.

Zespół Downa to wrodzona wada genetyczna polegająca na obecności dodatkowego chromosomu 21. Nazwa choroby pochodzi od nazwiska brytyjskiego lekarza Johna Langdona Downa, który opisał ją w 1866 r. W 1959 r. francuski lekarz i genetyk Jérôme Lejeune odkrył, że u podstaw zespołu wad wrodzonych leży trisomia chromosomu 21. Dziecko z zespołem Downa rodzi się 1 na 800–1000 żywych urodzeń. Szacuje się, że takie osoby stanowią 1,4 proc. całego społeczeństwa. W Polsce żyje ok. 60 tysięcy osób z tą wadą.