W dniu 26 II 2021 r. odbył się konkurs „Dbamy o czystość i zdrowie”. Wzięły w nim wszystkie klasy drugie. Uczniowie recytowali wiersz „Gimnastyka” i wykonali ćwiczenia w nim zawarte, dokończyli rymowanki, rozwiązali quiz „Na wesoło” o tematyce zdrowotnej, powiedzieli hasło promujące zdrowie. Wszystkie klasy przygotowały się znakomicie. Jury, w składzie:  Madgalena Bielawska, Bożena Kuligowska, Renata Kossakowska, miało problem z wyłonieniem zwycięzcy, więc 1 III 2021 r. gospodarze klas drugich wylosowali przygotowane nagrody. Zostały one ufundowane przez Radę Szkoły.

Gratulujemy wszystkim uczniom klas drugich.

Organizatorki: Magdalena Bielawska, Bożena Kuligowska.