REALIZACJA GRANTU

AUGUSTOWSKIEGO PROJEKTU EDUKACYJNEGO

Szkolna Akademia Kodowania

Głównym celem projektu było podniesienie kompetencji cyfrowych uczniów poprzez rozumienie, analizowanie i rozwiązywanie problemów na bazie logicznego i abstrakcyjnego myślenia, tworzenia algorytmów, porządkowania informacji, kodowania, dekodowania, planowania sekwencji działań.

Kodowaliśmy według instrukcji, które wcześniej dzieci stworzyły. Kodowane też były różne opowieści, przysłowia, bajki, gry w memory. Plansze „Drzewka- domino” i „Załoga do kodowania” umożliwiły naukę porządkowania, sortowania i klasyfikowana wg różnorodnych cech z wykorzystaniem kompletu tafli. Uczniowie mogli poznawać kierunki ruchu, obyć się z układem współrzędnych, rozwijać orientację przestrzenną. Na warsztatach z Minecrafta edukacyjnego uczestnicy poprzez zabawę wykonywali misje – aby je zaliczyć niezbędne było rozwiązanie zadań matematycznych i logicznych. W ramach zajęć uczniowie poznali też podstawy programowania w języku Scratch. Program pozwala w sposób wizualny tworzyć gry, pokazy multimedialne, historyjki. Jego zaletą jest błyskawiczny efekt, jaki widzi uczeń tworząc swój program i uruchamiając go. Ma to duże znaczenie zwłaszcza przy nauce najmłodszych dzieci, które oczekują szybkich rezultatów swojej pracy. Uczniowie zapoznali się ze środowiskiem Scratch. Jasna i przemyślana struktura programu w edytorze bloczków znakomicie wspomaga uczenie myślenia algorytmicznego. Nauka programowania w Scrachu, była podstawą, żeby zaprogramować roboty Finch. Na zajęciach z udziałem robota Photona dzieci programowali go dzięki aplikacji, która posiada różne interfejsy dostosowane do wieku. Odbyły się też zajęcia z robotem Ozobot, który został kupiony dzięki temu grantowi. Zrealizowano razem 15 godzin. Wzięło w nich udział 12 dzieci. Prowadzący podczas zajęć obserwował poprawność wykonywania otrzymanych zadań, zastosowanych metod i środków informatycznych, samodzielność, zaangażowanie.

Zajęcia prowadzone były w oparciu o podstawę programową klas I-III i z naciskiem na rozwój myślenia logicznego i abstrakcyjnego.

Nauczyciel bibliotekarz

Małgorzata Sawicka