Od wielu lat  szkoła uczestniczy  w akcji „Sprzątanie świata ” Jej celem jest promowanie wspólnej troski o naszą planetę, edukacja ekologiczna oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko.

18 września nasi czwartoklasiści pod opieką nauczycieli sprzątali las w dzielnicy Borki. Akcję zorganizowano we współpracy z  augustowskim Nadleśnictwem. Leśnicy zaopatrzyli dzieci w worki i rękawice oraz przekazali szkole sadzonki drzewek, które ozdobią teren wokół szkoły.

Przed rozpoczęciem działań augustowscy policjanci przeprowadzili krótką pogadankę na temat odpowiedzialności za środowisko oraz bezpieczeństwa uczniów.

                                                                                                        Iza Holak