18  maja  z  okazji  Święta Szkoły w naszej szkole dla klas VII i  VIII  odbył się

konkurs wiedzy o patronie szkoły -królu Zygmuncie Auguście.KONKURS WIEDZY O PATRONIE SZKOŁY ROZSTRZYGNIĘTY.
KONKURS BYŁ PRZEZNACZONY DLA UCZNIÓW KLAS VII – VIII.
ZGŁOSIŁO SIĘ WIELU CHĘTNYCH.

AUTORZY NAJLEPSZYCH PRAC OTRZYMUJĄ NAGRODY,
KTÓRE ZOSTANĄ WRĘCZONE W DNIU ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO.
WSZYSCY ,KTÓRZY NADESŁALI ODPOWIEDZI OTRZYMUJĄ OCENY CELUJĄCE
Z HISTORII.
DZIĘKUJĘ WSZYSTKIM UCZESTNIKOM I ZAPRASZAM DO UDZIAŁU W
KOLEJNYCH KONKURSACH.


I MIEJSCE PIEKARSKA OLIWIA KL.VII C 24 P
II MIEJSCE MILANOWSKA ANNA KL.VIII C 23 P
III MIEJSCE PRAWDZIK MAGDA KL.VII A 23 P
III MIEJSCE JAGŁOWSKI KACPER KL. VIII A 23 P

                                                                  ORGANIZATOR  HALINA  NOWICKA