4 marca br. w SP 2 w Augustowie odbył się turniej językowy, w którym brały udział trzyosobowe zespoły z klas V. Uczniowie zmierzyli się z pięcioma zadaniami:
– dyktando z lukami,
– krzyżówka sprawdzająca znajomość odmiennych i nieodmiennych części mowy,
– odszukanie postaci literackich wśród pól literowych,
– budowanie i rozpoznawanie porównań,
– podawanie znaczenia wyrazów o tym samym brzmieniu, ale innej pisowni, np. stóg – stuk, chart – hart.
Zespoły pracowały sprawnie i z zaangażowaniem, wykazując się dobrą znajomością gramatyki i ortografii, a także refleksem i umiejętnością współpracy w grupie. Wszyscy otrzymali z rąk Pani Dyrektor i organizatorek konkursu – nagrody książkowe i pamiątkowe dyplomy.
Wyniki zmagań:
I miejsce – klasa V e
II miejsce – klasa V b
III miejsce – klasa V a
Wyróżnienie – klasa V c
Dziękujemy wszystkim uczestnikom i życzymy dalszych sukcesów.

Organizatorki – Małgorzata Kierkla i Beata Tomaszewska.