W dniu 15 stycznia grupa uczennic klasy VIIIb i VIIIc pod opieką pani Agnieszki Zarzeckiej i Henryki Rzepeckiej udała się z wizytą zawodoznawczą do pani Izabeli Klekotko – właściciela firmy „Czary Mary”.  Spotkanie miało na celu pokazanie uczennicom  w jaki sposób talenty i umiejętności wykorzystać w budowaniu swojej drogi życiowej. Jakie cechy są przydatne ku temu, aby założyć swoją firmę i z czym to się wiąże. Pani Iza jest absolwentką Szkoły Podstawowej nr 5 w Augustowie  i już podczas lat szkoły podstawowej  wykazywała duże zdolności plastyczne i manualne. Zachęcała uczennice do tego, aby szukały swoich mocnych stron i próbowały znaleźć dla siebie drogę w tym kierunku, ale też nie zamykały się na to, czego wydaje im się, że nie lubią, gdyż może się w życiu okazać przydatne. Na przykładzie swojej drogi edukacyjnej i zawodowej pokazała jakie cechy i umiejętności w życiu zawodowym są ważne. Nad czym warto pracować i jak zdobywać doświadczenie. Spotkanie przebiegało w miłej scenerii i atmosferze, jaką potrafiła stworzyć pani Iza. Dziękujemy bardzo za refleksje i podzielenie się z uczennicami cennym doświadczeniem oraz jak połączyć swoje marzenia, pasje i okoliczności życiowe.

Henryka Rzepecka, doradca zawodowy