W dniu 6 stycznia, w święto Trzech Króli uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie oraz wnukowie Sybiraków, (absolwenci Gimnazjum nr 2 im. Sybiraków) oraz przedstawiciele II Liceum Ogólnokształcącego swoim koncertem wprowadzili świąteczny nastrój pięknie wykonanym koncertem kolęd i pastorałek podczas dorocznego spotkania opłatkowego kombatantów – Sybiraków i członków Armii Krajowej oraz zaproszonych gości. Wystąpili uczniowie klasy IIIa pod opieką pani Elizy Niedźwieckiej, Ania (Vb) i Hania (IIIa) Szymczak, Maja Bogdanowicz ( kl. IIa), bracia Milewscy z II LO i duet Monika Sturgulewska (II LO) i Franciszek Olszewski (ACE). Monika i Franek – Wnukowie Sybiraków na zakończenie koncertu pięknie wykonali refleksyjną kolędę „Dla nieobecnych”.

AK-owcy z Koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Augustowie i Sybiracy z augustowskiego Koła Związku Sybiraków oraz zaproszeni przez nich goście spotkali się w licznym gronie, by podzielić się opłatkiem i złożyć noworoczne życzenia. 

Uroczystość rozpoczęła się w Bazylice Mniejszej NSJ mszą świętą w intencji poległych i zmarłych oraz o zdrowie dla żyjących AK-owców i Sybiraków, której przewodniczył ksiądz proboszcz Wojciech Jabłoński. Ciąg dalszy miał miejsce w restauracji „Albatros”, gdzie oprócz Sybiraków i członków augustowskiego koła ŚZŻ AK przybyli: Jarosław Szlaszyński – Starosta, Dariusz Szkiłądź – Wicestarosta, Mirosław Karolczuk – Burmistrz Miasta Augustowa, Michał Kotarski – radny Powiatu Augustowskiego, dyrektorzy i nauczyciele szkół oraz przedstawiciele środowisk współpracujących z kombatantami wśród nich: Henryka Mołodziejko, Barbara Koronkiewicz,  Agnieszka Renata Milanowska, Katarzyna Bernatowicz, Henryka Rzepecka, Anna Jakucewicz, Danuta Gregorowicz – Prezes Stowarzyszenia Pamięci Zesłańców Sybiru, Danuta Kaszlej – Prezes Klubu Historycznego im. Armii Krajowej w Augustowie. Tradycyjne przełamanie się opłatkiem i noworoczne życzenia poprzedziła modlitwa za Sybiraków i AK-owców, którą poprowadził ksiądz Władysław Podeszwik. Podzielił się on też wzruszającymi refleksjami historycznymi, korespondowały one z wspomnieniami o tych, którzy odeszli w ubiegłym roku na wieczną wartę. Nie zabrakło też akowsko-sybirackich wspomnień i rozmów. Gospodarzami i organizatorami tego spotkania byli: Zbigniew Kaszlej – prezes augustowskiego koła ŚZŻ AK i Henryka Rzepecka  – wiceprezes Stowarzyszenia Pamięci Zesłańców Sybiru. Spotkanie opłatkowe AK-owców i Sybiraków dofinansowali: Starosta Augustowski Jarosław Szlaszyński i Burmistrz Augustowa Mirosław Karolczuk. 

Fotoreportaż Danuty Gregorowicz 

Tekst Henryka Rzepecka – na podstawie opracowania Zbigniewa Kaszleja