„Dziękujemy za naukę, opiekę, zabawę”. Pod tym hasłem odbyły się tegoroczne, szkolne obchody Dnia Edukacji Narodowej. Słowa wdzięczności  popłynęły z ust najmłodszych. Uczniowie klas I – III przygotowali krótką inscenizację, czym sprawili radość dyrekcji, obecnym nauczycielom,  pracownikom administracji i obsługi oraz przybyłym na uroczystość gościom.  Życzenia do grona pedagogicznego skierowali również przedstawiciele Rady Rodziców i zastępca Burmistrza Miasta Augustowa pan Filip Chodkiewicz oraz przyjaciółka szkoły – Sybiraczka, p. Czartoszewska.

W tym roku wielu nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych otrzymało szczególne podziękowania za pracę na rzecz szkoły zarówno z rąk Burmistrza Miasta Augustowa jak i pani Dyrektor Agnieszki Milanowskiej.  Gratulacje należą się  również pani Małgorzacie Śniadkowskiej, która została odznaczona przez Ministra Edukacji Narodowej Złotym Medalem za Długoletnią Służbę. Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy wytrwałości w pracy.

A. Jabłońska