W piątek 6 września 2019 , przedstawiciele społeczności naszej szkoły po raz kolejny wzięli udział w marszu poświęconemu pamięci obywateli polskich wywiezionych na Sybir. Marsz odbył się w Białymstoku.

Wyjazd ten po raz kolejny uświadomił nam jak ważne jest podtrzymywanie pamięci o tych bolesnych dla naszego narodu czasach. Opiekunami młodzieży były: p. Danuta Gregorowicz, p. Henryka Rzepecka oraz p. Ewa Romanowska.