Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 stycznia 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informuję, że w dniach
18 – 31 stycznia 2021 r.:

– uczniowie klas I – III uczą się stacjonarnie w szkole, zgodnie z indywidualnymi planami zajęć,

– uczniowie klas IV – VIII uczą się zdalnie z wykorzystaniem dotychczasowych narzędzi.

Plany zajęć klas I – III prześlą wychowawcy poszczególnych klas.

Plany zajęć klas IV – VIII obowiązują takie jak przed świętami
                                                                (18 stycznia zaczynamy planem z I tygodnia).

Informacja o opłatach za obiady w zakładce Dla Rodziców.

Uwaga! Ankieta skierowana do mieszkańców Augustowa!

Szanowni Państwo,

we wrześniu 2020 r. Miasto Augustów przystąpiło do Porozumienia Terytorialnego „Augustowsko – Biebrzański Park Turystyczny”. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w grudniu ub. roku zaakceptowało niniejsze partnerstwo do udziału w projekcie na Centrum Wsparcia Doradczego związanym z opracowaniem strategii rozwoju ww. obszaru. Instytucją doradczą i przygotowującą samą strategię we współpracy z samorządami tworzącymi ABPT jest Związek Miast Polskich. Już w końcówce ub. roku zaczęliśmy zbieranie niezbędnych danych. Obecnie prosimy o  wypełnienie ankiety, która dostępna jest pod adresem:

https://urzad.augustow.pl/aktualnosci/badanie-spoleczne-realizowane-przez-partnerstwo-terytorialne-augustowsko-biebrzanski

Zapraszamy do przychodzenia i wypożyczania książek  z biblioteki szkolnej. Zasoby naszej biblioteki znajdziecie w katalogu internetowym: https://m006262.molnet.mol.pl/