Na zajęciach kształtujących kreatywność uczniowie dokończyli budowę modelu ruchu obrotowego Ziemi, następnie zaprogramowali w środowisku Arduino IDE obracanie się modelu Ziemi oraz oświetlenie symulujące światło słoneczne. Na następnych zajęciach wykorzystaliśmy klocki z zestawów Skrikit, które posłużyły do budowy spontanicznie wytworzonych modeli przedmiotów takich jak krzesło, odbiornik telewizyjny czy wieża telewizyjna. Zajmowaliśmy się także zestawem Arduino, tym razem wzięliśmy na warsztat pilot telewizyjny i czujnik IR odczytujący dane wysyłane przy naciśnięciu odpowiednich przycisków. Uczniowie zapoznali się z widmem fal elektromagnetycznych, szczególnie podczerwieni, która jest emitowana przez diodę nadawczą pilota. Sterowaliśmy diodą LED imitującą włączanie i wyłączanie odbiornika. Na kolejnych zajęciach zajmowaliśmy się płytą edukacyjną z Arduino na pokładzie a także zestawem wielu czujników. Nie było zatem konieczności połączeń przewodowych, gdyż wszystkie są zrealizowane na płycie. Jedyną trudnością okazało się pobranie i zainstalowanie odpowiednich bibliotek obsługujących komponenty na płycie. Można więc było szybciej zaprogramować wyświetlacz i inne podzespoły. Uczniowie zaprogramowali zatem wyświetlacz LCD, wyświetlając różne napisy, ale także pomiar temperatury z  czujnika analogowego MCP 9701. Najciekawszym i wzbudzającym najwięcej emocji zagadnieniem okazał się pomiar hałasu z użyciem mikrofonu elektretowego i wzmacniacza operacyjnego LM 358AD. Podczas przekroczenia odpowiedniego progu poziomu dźwięku, zapalała się dioda LED sygnalizująca duży hałas. Nasuwały się nam różne pomysły na zastosowania tego urządzenia w praktyce😊.