Dnia 23 maja 2024 r. w ramach realizacji działań przyrodniczych i ekologicznych uczniowie z
klas 4a i 7c wraz z 30-osobową grupą Wolontariatu Szkolnego, wzięli udział w wycieczce
edukacyjno -integracyjnej do Białowieży.
Uczestnicy najpierw odbyli spacer po Rezerwacie Pokazowym Żubrów, w którym zobaczyli nie
tylko żubry, ale również koniki polskie typu tarpan, rysia, łosie, jelenie, sarny, dzika i żubronie
(krzyżówka żubra z bydłem domowym). Następnie zwiedzili Muzeum Białowieskiego Parku
Narodowego, w którym obejrzeli niezwykle ciekawą ekspozycję, na której przedstawione są
najbardziej charakterystyczne dla puszczy zbiorowiska leśne, procesy ekologiczne i zjawiska
przyrodnicze. Uczniowie z dużym zainteresowaniem słuchali opowieści przewodników, oglądając
z bliska okazałe modele zwierząt zamieszkujących Białowieski Park Narodowy oraz ptaki i owady.
Pogoda i humory dopisały, ekolodzy powrócili do Augustowa pełni wrażeń, gotowi na kolejne
przyrodnicze wyprawy. Uczestnicy i organizatorzy wyjazdu do Białowieży dziękują za
dofinansowanie wycieczki w ramach projektu:’’Rady na odpady” Burmistrzowi Miasta Augustowa .
Agnieszka Karp