Dnia 24.maja 2024 roku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Augustowie odbył się XXVI Powiatowy Konkurs Recytatorski ,,Ta ziemia od innych droższa”. Jego celem było kształtowanie patriotycznych postaw wśród młodzieży, budzenie miłości do ojczyzny, uczenie wrażliwości na piękno polskiego języka oraz szukanie inspiracji w twórczości związanej z regionem. W szranki stanęło 18 uczestników. Ich zdaniem było zaprezentowanie utworów opiewających urodę naszego kraju , ukazujących miłości do ziemi ojczystej. Szkołę reprezentowały uczennice klas szóstych – Julia Haponik (6b) i Maja Siedlecka (6a). Dziewczynki poradziły sobe zankomicie!  Julia zdobyła wyróżnienie! Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów artystycznych!
P. Beata Tomaszewska, P. Anna Palczewska