„Jakąż bronią, o pątniku,
Zwalczać będziesz świat ten stary?
– Ja miłością walczyć będę
I płomieniem żywej wiary”
M. Konopnicka – „O świętym Wojciechu”

W dniu 2 lutego 2019 r. Sejm Rzeczpospolitej Polskiej przyjął ustawę zakładającą ustanowienie dnia 14 kwietnia państwowym Świętem Chrztu Polski. Przypuszcza się, że wraz z księciem został ochrzczony także jego dwór. Książę Mieszko I zdecydował się na przyjęcie chrztu w obrządku łacińskim, za pośrednictwem misjonarzy z Czech. Znaleziska archeologiczne sugerują, że chrzest mógł mieć miejsce na wyspie Ostrów Lednicki, blisko grodu gnieźnieńskiego.
Uczniowie z klasy 6d /Kasia, Maja, Julia, Magdalena i Maciej/ w formie poetyckiej przypomnieli społeczności szkolnej o tym wydarzeniu sprzed ponad tysiąca lat.

Art., zdj. i przygotowanie: D. Gregorowicz