W środę uczennice z koła historycznego „Od przeszłości do przyszłości” uczestniczyły w wycieczce edukacyjnej do Muzeum Okręgowego w Suwałkach. W trójetapowym zwiedzaniu najpierw obejrzały wystawę archeologiczną pt. „Najstarsze dzieje.
Suwalszczyzna i wschodnie Mazury od schyłku epoki lodowej do upadku Jaćwieży”. Pani kustosz przedstawiła podróż historyczną przez kilkanaście tysięcy lat, które upłynęły od czasu, gdy lodową pustynię na naszych ziemiach zastąpiła tundra, nadająca się do zamieszkania przez zwierzęta i ludzi, poprzez pojawienie się bogatej kultury Bałtów
Zachodnich w epoce żelaza, do schyłku wczesnego średniowiecza, gdy plemię Jaćwingów uległo brutalnemu podbojowi krzyżackiemu.
W drugim etapie uczennice zobaczyły wystawę „Na dziejowym trakcie”, która stanowi opowieść o mieszkańcach naszego regionu, ich wielowyznaniowości  i bogatej wielokulturowości. Mogły napisać na maszynie, czy zobaczyć z bliska wybrane artefakty.
Trzecim etapem zwiedzania było obejrzenie stałej galerii prac Alfreda Wierusza- Kowalskiego. Uczennice dowiedziały się różnych ciekawostek z życia artysty i jego rodziny. Zobaczyły archiwalia, takie jak: zdjęcia, wizytówki, medale, dyplomy, drzeworyty, pocztówki przedstawiające obrazy Wierusza-Kowalskiego.
Na koniec wszystkie mogłyśmy obejrzeć współczesne prace artystów polskich, które okazują się być niezwykle cenne.

Opiekun koła historycznego „Od przeszłości do przyszłości”
Danuta Gregorowicz i uczennice z klas: 5a i 5d