W niedzielę, 3 marca 2024 r. poczet sztandarowy naszej szkoły uczestniczył w patriotyczno – religijnych obchodach Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.
Uczniowie na czele z panem dyrektorem Leszkiem Mołodziejko i nauczycielami, godnie reprezentowali naszą społeczność.
Wcześniej, w piątek, 1 marca 2024 r. uczennice z klasy 6d odczytały odezwę oraz przytoczyły fragmenty relacji świadków, żołnierzy Polski Podziemnej, którzy walczyli na Kresach II Rzeczypospolitej w czasie II wojny światowej i kilka lat po jej zakończeniu.
W ten sposób oddaliśmy hołd tym, którzy wytrwali do końca na posterunkach. Pamiętamy o żołnierzach, Sybirakach jak również wielu bezimiennych bohaterach, którzy pomagali im i walczyli za wolną Ojczyznę – Polskę.

Art., zdj.: D.J. Gregorowicz
Opiekunowie pocztu: Marianna Maksimowska – Doroszko i Danuta Gregorowicz